23 nov 2020

ZAŠTO POSLANICI BOŠNJAK SMETA CRNOGORSKA ZASTAVA NA ZGRADI BEMAXA

0 Comment
Poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak se javno oglasila pozivajući Ministarstvo kulture da sankcioniše isticanje crnogorske zastave na poslovnoj zgradi u kojoj se nalazi śedište kompanije Bemax.
Narodna poslanica je iz svog ugla tumačila Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti sa namjerom da dezavuiše javnost i patriotski gest Bemaxa predstavi kao zloupotrebu državnih simbola.
Poslanica Bošnjak bi kao član zakonodavnog doma trebala da ima elementarno znanje kada je u pitanju Zakon na koji se poziva u kojem se kaže da je upotreba grba i zastave dozvoljena svuda đe se ne narušava dostojanstvo i ugled Crne Gore.
Gest isticanja crnogorske zastave na fasadi poslovne zgrade se niukom slučaju ne može smatrati kao nepoštovanje i zloupotreba državnih simbola kako zlonamjerno tvrdi poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Ono što je poražavajuće za Skupštinu Crne Gore je da njena poslanica državnu zastavu naziva kičem, a kompaniju koja zapošljava veliki broj radnika  tajkunskom zbog njenog  patriotskog odnosa prema Crnoj Gori.
Ako bi neko trebalo da odgovara to bi u svakom   slučaju trebalo da bude narodna poslanica koja vrijeđa crnogorsku zastavu i neargumenrovano  optužuje privredno društvo iz samo njoj znanih razloga.
Pitamo se  da li bi  Branki Bošnjak smetala da je na poslovnoj zgradi istaknuta trobojna zastava iz 1918.godine koja simbolizuje nestanak Crne Gore, a za koju se zalaže  da postane zvanična zastava naše države politički savez kojeg ona predstavlja.
Ovakav stav prema državnim simbolima članice   političke partije  koji će vršiti izvršnu vlast Crnoj Gori šalje uvredljivu poruku i narušava njen ugled.
Za Crnu Goru bi bilo dobro kada bi sve kompanije a naročito one u državnom vlasništvu slijedile Bemaxsov primjer odnosa prema državnim simbolima.
[top]