23 feb 2023

ZAŠTO JE CRNOGORSKI JEZIK EMIGRANT U CRNOJ GORI?

0 Comment
Prije dva dana je obilježen 21.februar Dan maternjeg jezika, koji su sa radošću obilježili svi narodi koji žive u Crnoj Gori, osim nacionalnih crnogoraca.
To što je on po Ustavu službeni jezik, je samo mrtvo slovo na papiru, koje nikad nije zaživjelo.
Crnogorski jezik je isključivo zahvaljujući političkim kompromisima i Adnanu Čirgiću postao emigrant u Crnoj Gori.
Čirgić inače dekan  FCJK, je prilikom pravljenja pravopisa crnogorskog jezika dubletima nanio veliku štetu, i doprinio da izvorni  crnogorski jezik ne zaživi u upotrebi.
Svakom crnogorskom građaninu ostaje velika dilema, iz kojih pobuda je Adnan Čirgić (ne) promišljeno nanio veliku štetu nacionalnim crnogorcima, a ponajviše Crnoj Gori.
Nacionalni crnogorci su prevareni i izigrani, zarad interesa koji će se saznati jednog dana kada se pojavi neki novi Vladimir Keković, koji će nam to kazati u  svojim memoarima.
Danas se jotovanom varijantom crnogorskog jezika ne služe državne institucije, niti državna televizija koja ima obavezu da ga koristi.
Čak šta više svi smo svjedočili, kao direktor ove medijske kuće  Boris Raonić progoni novinare koji koriste jotovanu varijanti  crnogorskog  jezika  u svojim emisijama.
Poražavajuće je da kroz obrazovni  sistem učenici na temeljan način ne uče crnogorski jezik, već se to radi stidljivo i površno.
Svi koji ćete me koriti zbog “ napada” na Adnana Čirgića pročitajte pravopis crnogorskog jezika, pa će vam biti jasnije čijim interesima služi pravopis koji je pisao.
Ostaje nam da se nadamo, da će doći vrijeme u kojem crnogorski jezik neće biti emigrant u Crnoj Gori!
[top]