09 nov 2020

VLADA DA SMIJENI DIREKTORA POŠTE ZBOG NEPOŠTOVANJA DRŽAVNIH SIMBOLA

0 Comment
Crnogorska kulturna mreža je uputila inicijativu predśedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću da zbog nepoštovanja državnih simbola razriješi dužnosti izvršnog direktora Pošte Božidara Vuksanovića.
Naime ispred poslovnice ovog preduzeća u Budvi čiji je vlasnik Vlada danima stoji istaknuta pocijepana  zastava Crne Gore, što služi na sramotu svim zaposlenim u ovom preduzeću.
Ovakava neodgovornost prema državnim simbolima je pokazatelj nepoštovanja Crne Gore od strane direktora Vuksanovića koji od države dobija mjesečnu zaradu i ostale beneficije koje su nezamislive za običnog građanina.
Pośećanja radi Božidar Vuksanović je veći dio svog radnog vijeka proveo na rukovodećim položajima i samim tim je njegova obaveza veća da se odgovorno odnosi prema državnim simbolima.
Čvrsto vjerujemo da će premijer Duško Marković kao odgovoran čovjek i patriotski orjentisan građanin inicirati razrješenje izvršnog direktora Pošte Crne Gore Božidara Vuksanovića.
Takođe se nadamo da će i pravnici Ministarstva kulture podnijeti prijavu protiv Pošte Crne Gore zbog neodgovornog odnosa prema državnim simbolima. Ovo ministarstvo  bez obzira što im je to obaveza nije uvažilo našu inicijativu da protiv  gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića podnese prijavu zbog isticanja zastava na ulicama Glavnog grada koje izgledom nijesu bile po zakonu.
Zbog neodgovornog odnosa prema državnim  simbolima i državi došli smo u situciju da budućnost Crne Gore zavisi od 12. apostola koji će sačinjavati novu Vladu.
[top]