20 sep 2019

VEČERAS U NIKŠIĆU SVEČANA AKADEMIJA U ČAST DECENIJE RADA CKM-a

0 Comment

VEČERAS U NIKŠIĆU SVEČANA AKADEMIJA U ČAST DECENIJE RADA CKM-a
Crnogorska kulturna mreža većeras u Nikšiću na Trgu Slobode sa početkom od 20 ura organizuje Svećanu
akademiju u čast Prve decenije skromnog doprinosa domvini. Kroz program ćemo da se predstave pružiti šansu
mladima iz Nikšića, dok će velike koncerte održati Alen Islamović i Indira Forza. Takođe ćemo u čast jubileja
obezbijediti donaciju za muzičku školu Dara Čokorili, i prva dva novorođenčeta koja se rode 20. septembra u
Nikšiću i Cetinju ćemo darivati zlatnikom.
Odlučili smo se da ovaj važan trenutak za našu organizaciju, koji smo dočekali zahvaljujući marljivom radu i
odgovornom odnosu prema Crnoj Gori obilježimo u najljepšem gradu na svijetu Nikšiću. Odabrali smo naš
Nikšić jer je iz njega krenula misija naše organizacije koja nimalo nije bila laka. Ovaj događaj je jedan mali
predah nakon dugog rada u koji ima za cilj očuvanje crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Tokom svoga rada sa ponosom i na dostojanstven način smo širom države i regiona promovisali crnogorsko
kulturno nasleđe. Tokom decenije rada realizovali smo veliki broj projekata koji su doprinijeli podizanju
svijesti o značaju 21.maja, 3.juna, 13.jula, poštovanja državnh simbola, edukacije mladih na odnos prema
državi. Projekte čija su ciljna grupa mladi smo realizovali u skoro svim crnogorskim gradovima. Na
događajima koje smo organizovali je prisustvovalo za deset godina preko 500 hiljada građana. Prijestonici
Cetinju smo poklonili deset događaja, a desetine drugim gradovima. Posebno smo se trudili da projekte
realizujemo u manjim sredinama u kojima ne dostaje kulturno-zabavnih manifestacija. Sa tim smo pokazali da
svaki građanin Crne Gore svojoj domovini mora biti na prvom mjestu i obratno. Međutim u izazovnim vremeni
nijesmo uljepšavali stvarnost kada je u pitanju tematika kojom se bavimo, već smo ukazivali na propuste i
neodgovoran odnos prema državnim simbolima, kulturnom nasleđu i lošem položaju crnogorskog jezika.
Ostaje nam žal što mnoge naše inicijative nijesu prepoznate od državnih institucije, a naročito što nijesu
usvojeni naši prijedlozi amandmana na Zakon o državnim simbolima, zatim inicijative da svaka crnogorska
opština dobije ulicu koja će nositi ime 21. maj.
Da smo kojim slučajem imali bolju saradnju sa državnim institucijama naša misija bi bila dosta uspješnija.
Neshvatljivo je da je naš glavni projekat na koji smo posebno ponosni obilježavanje Dana nezavisnosti češće
nailazio na opstrukcije i nerazumijevanje pojedinih državnih institucija. Vjerujemo u bolju saradnju koja će
doprinijeti da se naša misija postigne još bolje rezultate.
Ali budućnost je pred nama, motiva ne fali, vjerujemo da će doći trenutak kada će svi građani poštovati državne
simbole, i da će svi prihvatiti tekovine 21. maja.
Pozivamo sve građane Crne Gore da večeras dođu u Nikšić da zajedno proslavimo Prvu deceniju skromnog
doprinosa domovini naše organizacije.

[top]