15 jun 2023

U ISTANBULU PROMOVISAN PROJEKAT CRNA GORA LJUBAV PJESMA

0 Comment
Producentski projekat Aleksandra Damjanovića Crna Gora Ljubav Pjesma čiji je izdavač Crnogorska kulturna mreža promovisan je u Istanbulu za članove Udruženja  crnogorskih iseljenika.
Damjanović je upoznao članove udruženja sa muzičkim projektom koji je prvi ove vrste objavljen u Crnoj Gori.
Predstavnik naše organizacije je kazao  da je ovaj projekat od posebnog značaja za crnogorsku kulturnu baštinu i da mu je drago što je kod slušalaca izazvao pozitivne reakcije.
Damjanović je upoznao predstavnike udruženja crnogoraca sa pokušajima krivotvorenja i otuđivanja crnogorske kulture i pjesme.
Predstavnici udruženja su zahvalili Damjanoviću na pośeti i na trudu koji je uložio da nastane projekat Crna Gora Ljubav Pjesma.
Oni su kazali da im je drago što je crogorska kultura dobila jedan kapitalni projekat kakav je bez sumnje ovaj.
Predstavnici udruženja crnogorskih iseljenika su kazali da njihova matica Crna Gora treba sa posebnim senzibilitetom da radi na očuvanju kulturnog nasleđa svih naroda koji u njoj žive.
Tokom razgovora su razmatrani modaliteti saradnje između Crnogorske kulturne mreža udruženja  crnogorskih iseljenika.
Zajednički je konstatovano da crnogorskoj kulturi treba mnogo više projekata poput ovog koji je od nemjerljivog značaja za crnogorsku kulturu.

 

[top]