06 nov 2020

STVORENI USLOVI ZA FORMIRANJE PROFESIONALNOG FOLKLORNOG ANSAMBLA

0 Comment
Useljenjem u nove prostorije Muzičkog centra stvoreni su uslovi da se u skopu ove institucije formira profesiinalni folklorni ansambl koji bi izvodio koreografije svih naroda koji žive u Crnoj Gori.
Naša organizacija je ovu inicijativu uputila premijeru Dušku Markoviću iz čijeg smo kabineta dobili odgovor da će biti realizovana kada se Muzički centar useli u nove prostorije.
Folklor je neizostavni dio crnogorskog kulturnog nasleđa i zaslužuje više pažnje nego što mu je do sada bilo posvećeno.
Dok Ministarstvo kulture izdvaja velika sredstva za pozorišne predstave od kojih pojedine odigraju samo premijeru, folklor nema podršku ovog resora .Folklorni radnici i društva  koja rade na amaterskoj osnovi vode grčevitu borbu za opstanak  prepuštena su samima sebi u obezbjeđivanju uslova za rad i odlaske na festivale.
Da su kojim slučajem sredstva  koja su do sada od strane Ministarstva kulture uložena u privatne komercijalne festivale uložena u rad folklornih ansambala danas bi njihov položaj bio znatno bolji i veliki broj mladih bi se bavio folklorom.
Takođe moramo istaknuti da je veoma važno da i Ministarstvo prosvjete kroz obrazovne  programe animira učenike da se bave folklorom   I kulturom jer na njima počiva budućnost kulturnog nasleđa naše države.
Ono što je za našu državu poražavajuće jeste i loš pložaj gusala koje su važan segment crnogorskog kulturnog nasleđa.
Imajući u vidu da je država  bez kulture i identiteta isto što i čovjek bez imena i prezimena neophodno je što kraćem roku oformiti profesionalni folklorni ansambl kako bi se sačuvali kulturno nasleđe svih naroda koji žive u Crnoj Gori.
Na kraju znajući nacionalnu opredijeljenost konsikvenata nove Vlade Crne Gore i njihovu blisku povezanost sa Srpskom pravoslavnom crkvom izražavamo zabrinutost za  očuvanje kulturnig nasleđa Crnogoraca.

 

[top]