21 jan 2019

RAD SA MLADIMA VAŽAN ZA OČUVANJE CRNOGORSKOG IDENTITETA U SRBIJI

0 Comment

 

RAD SA MLADIMA VAŽAN ZA OČUVANJE CRNOGORSKOG IDENTITETA U SRBIJI

Predśednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović je razgovarao sa predśednikom Crnogorskog nacionalnog savjeta u Srbiji Dragoljubom Malovićem. Tokom razgovora razmatrani su modeli partnerske organizacije događaja koji će ojačati crnogorski identitet u Srbiji.

Predśednik CNS je predstavnika naše organizacije upoznao sa planovima savjeta koji se odnose na konsolidaciju crnogorske zajednice, prvenstveno umrežavanja svih crnogorskih udruženja, kao i otvaranje kancelarija savjeta u svim gradovima u kojima  žive predstavnici crnogorske zajednice.

Malović je istakao da mu je veoma važno da Crnogorski nacionalni savjet ima dobru saradnju sa maticom Crnom Gorom i njenim institucijama. Posebno će pokušati da ostvari komunikaciju i sradnju sa institucijama kulture iz Crne Gore. On je naglasio da  CNS svoju misiju može mnogo lakše ostvariti uz dobru saradnju i uzajamno poštoavnje sa institucijama Srbije i Crne Gore.

Predśednik naše organizacije Aleksandar Damjanović je poželio uspješan rad CNS i izrazio očekivanje daće ljudi koji ga sačinjavaju svojim djelovanjem doprinijeti da se povrati povjernje crnogorske zajednice u njegov rad. Damjanović je istakao da je važno da Savjet doprinese očuvanju crnogorskog identiteta sa posebnim osvrtom na kulturno nasleđe.. Predstavnik naše organizacije je apelovao na predśednika Malovića da se založi da Savjet radi u interesu crnogorske zajednice, i da razvija dobre odnsoe sa institucijama Crne Gore na prvom mjestu Ambasadom Crne Gore.

Damjanović je istakao da bi bilo veoma značajno za status crnogorske zajednice u Srbiji da ljudi koji vode CNS iskoriste dobre odnose predśednika Mila Đukanovića i Aleksandara Vučića.

Zajednički je konstatovano da treba pokrenuti projkete koji će doprinijeti da se mladi integrišu, jer su oni veoma važni za očuvanje crnogorskog identiteta u Srbiji. Takođe je istaknuto da postoji dosta prostora za unapređenje saradnje Savjeta sa crnogorskim institucijama.

Dogovorena je organizacija zajedničkog sastanka predstavnika CNS i predstavnika naše organizacije na kojem bi se dogovorili detalji oko realizacije zajedničkih projekata koji će poboljšati položaj crnogorske zajednice.

 

 

 

[top]