21 dec 2023

PROTOKOL EVROPSKE UNIJE NASTAVLJA DA SKRNAVI  DRŽAVNE SIMBOLE CRNE GORE

0 Comment
Prilikom pośete premijera Milojka Spajića Briselu po ko zna koji put smo se uvjerili kako protokol EU skrnavi državnunzastavu Crne Gore.
Naime, prilikom susreta gospodina Spajića sa zvaničnicima EU je bila istaknuta crnogorska zastava čije boje suprotne onima koje su po paleti boja propisane.
Naša organizacija se ovim povodom obraćala ambasadorki Oana Kristina Popa sa zamolnicom da ukaže na ovaj propust, što ona nije uradila.
Prilikom obraćanja ambasadorki Popa smo dostavili primjerak crnogorske zastave koja je izrađena po  popaleti boja koja je propisana zakonom.
Izgleda da je goapođi Popa važnije da se bavi kadriranjem u državnim institucijama Crne Gore nego li da izrazi malar minimum poštovanja prema državnim simbolima države u kojoj obavlja diplomatsku misiju.
Nevjerovatno nam je da ambasadorka Popa ostaje nijema na ovako nepoštovanje Crne Gore od admonistracije kojoj ona služi.
Pored neodgovornog odnosa protokola EU posebno zabrinjava i neodgovoran odnos crnogorskih funkcionera koji za ovaj propust nijedan put nijesu uputili prigovor, prilikom boravka u Briselu.
Ovaj sramni gest protokola EU je još jedan pokazatelj kakvim očima gledaju našu državu, insa koliko nepoštovanja prema njenim državnim simbolima.
Pozivamo visoke državne funkcionere naše države da prilikom pośete Briselu ne dozvole da protokol EU skrnavi džavne simbole Crne Gore.
U koliko ne budemo sami poštovali svoje državne  simbole, nije realno da očekujemo da nam ih u Briselu poštuju.
[top]