20 maj 2018

PROSLAVA DANA NEZAVISNOSTI 21 MAJA NA CETINJU

0 Comment

 PROSLAVA DANA NEZAVISNOSTI 21 MAJA NA CETINJU

Crnogorska kulturna mreža nastavlja sa organizaciom obilježavanja 21. maja, najznačajnijeg datuma u novijoj istoriji Crne Gore. Naša obaveza je da jačanjem ovog datuma pokušamo  probuditi  svijest kod građana i državnih institucija o njegovom značaju. Bez jačanja tekovina 21. maja, temelji Crne Gore ne mogu biti vječni.

Smatramo da ovaj važan datum naše istorije treba da slave svi građani bez obzira na vjereru, naciju, boju kože i političko opredjeljenje. 21. maja 2006.godine kada je Crna Gora nakon 88 godina na referendumu obnovila svoju nezavisnost, stekli su se uslovi da se pod naš krov vrate sve one odlutale i izgubljene identiteske vrijednosti.

Svjesni smo, da u godinama krize, identiteskoj vrijednosti treba što više davati na značaju, jer baštinjenjem svojih vrijednosti Crna Gora  njeguje i vrijednosti evropskog društva.

Da bi smo tekovine 21. maja učinili vječnim moramo više raditi  da bi  simbioli, Dan nezavisnosti, državnosti  i naš identitet bili  prihvatljivi za sve građane, jer dio građana ne priznaje simbole, himnu pa i samu državu, pa je ovo jedan od najboljih načina da naše nasljeđe, našu dobronamjernost pokažemo svim nordima i narodnostima u zemlji, regionu i šire, da pošaljemo poruku da su svi dobrodošli pod našu širokogrudu zastavu sloge, jedinsta i napretka.

Mi u Crnogorskoj kulturnoj mreži , vjerujemo da se praznik koji proslavlja naša država  ne može i ne smije slaviti „salonski“ ili akademski tj. u uskim krugovima i daleko od naroda, daleko od mladog svijeta, već naprotiv – u što širem obimu, takoreći na terenu i u atmosferi koja će okupiti što veći broj ljudi.

Glavni cilj proslave Dana nezavisnosti  jeste da svi građani , a naročito mladi, shvate značaj ovog važnog datuma i jubileja koji obilježavamo.

Ovogodišnja proslava će se tradicionalno održati na Cetinju 21. maja, na Dvorskom trgu sa početkom od 20 ura, pod sloganom  Da je vječna Crna Gora –više je od stiha.

U programu će nastupiti đeca iz vrtića Zagorka Ivanovi, polaznici škole pjevanja D-MOL, dok će koncerte održati Željko Samardžić i Petar Grašo.Planirano je da program traje 4 ure. Potrudili smo se da ovogodišnja proslava produkciski bude kvalitetnija od prethodnih, I ovoga puta šansu smo pružili mladim izvođačima iz Crne Gore da svoj talenat predstave na najvećoj sceni.

. Pozivamo sve gradjane Crne Gore da dođu na Cetinje da svi zajedno proslavimo najznačajniji datum u novijoj istoriji Crne Gore.

 

 

[top]