27 jun 2017

PREMIJER MARKOVIĆ DA PRUŽI PODRŠKU CRNOGORSKOJ ZAJEDNICI U SRBIJI

0 Comment

PREMIJER MARKOVIĆ DA PRUŽI PODRŠKU CRNOGORSKOJ ZAJEDNICI U SRBIJI

Crnogorska kulturna mreža uputila je inicijativu predśedniku Vlade Crne Gore Dušku Markoviću da da pruži podršku crnogorskoj zajednici u Srbiji, koja se nažalost nalazi u veoma teškoj situaciji.   

Naime, rad Crnogorskog nacionalnog savjeta je, zbog neslaganja njegovih članova, blokiran, a crnogorcima u Srbiji su uskraćena Ustavna prava. Savjet koji je formiran prije tri godine nije opravdao svoju postojanost, vjerovatno zbog direktog uticaja političkih subjekata na pojedine njegove članove.

Uputili smo inicijativu premijeru da u ime Vlade formira delegaciju koja bi obavila razgovor sa krovnom organizaciom crnogorske zajednice predstavnicima Crnogorskog nacionalnog savjeta kako bi se prevazišle međusobne podjele i kao bi savjet počeo sa radom.

Obaveza Vlade Crne Gore je da pruži podršku crnogorskoj zajedninici, jer se taj način  jača crnogorski identitet u dijaspori. Znjaući da je naša dijaspora najbrojnija u Srbiji, samim tim je još veća obaveza Vlade da im pruži podršku.  

Svjedoci smo da su Republika Srbija i njeni najviši zvaničnici uvijek pružali podršku Srbima u Crnoj Gori, koji su uz pomoć Srpske pravoslavne crkve uspjeli da ojačaju svoj identitet i kulturno nasledje. Kao što javnost zna, Vlada Srbije je kupila prostorije za Srpsku kuću i finasirala izgradnju više manastira u Crnoj Gori, što je primjer koji treba da slijedimo.

Moramo svi zajedno, a naročito Vlada, uložiti napore da se ne ugasi crnogorski identitet u Srbiji, jer trenutna situacija u kojoj se nalazi crnogorska zajednica vodi ka tome.

Posebno je alarmantna činjenica što udruženja crnogoraca ne okupljaju mlade, čija je integracija veoma važna za očuvanje crnogorskog identiteta u Srbiji.

Naša očekivanja su da će premijer uvažiti našu sugestiju, i dati svoj doprinos da Crnogorski nacionalni savjet počne sa radom.

Naša organizacija u prethodne četiri godine, brojnim akcijama u Republici Srbiji, radila je na itegraciji crnogoraca i promociji crnogorskog kulturnog nasleđa. Crnogorsko kulturno veče koje smo organizovali prethodne četiri godine u čast 13. jula je najmasovniji događaj crnogorske zajednice ikada održan izvan granica Crne Gore.

 

[top]