09 sep 2019

PREMIJER MARKOVIĆ DA INICIRA OSNIVANJE PROFESIONALNOG FOLKLORNOG ANSAMBLA

0 Comment

PREMIJER MARKOVIĆ DA INICIRA OSNIVANJE PROFESIONALNOG FOLKLORNOG ANSAMBLA

Crnogorska kulturna mreža je uputila inicijativu Premijeru Dušku Markoviću da inicia da se u sklopu
Muzičkog centra osnuje profesionalni Folklorni ansambl, koji će izvoditi koreografije svih naroda koje žive u
Crnoj Gori.
Folklor je neizostavan dio kulturnog nasleđa naše države, koji nažalost iz godine u godinu gubi na značaju iz
razloga što je bavljenje njime kod nas zasnovano na volonterskoj osnovi. Mnoga kulturno-umjetnička društva u
našoj državi nemaju osnovna sredstva za rad, koja podrazumijevaju sale za vježbanje, reprezentativne nošnje
kao i finasije koje su potrebne za troškove putovanja na festivale.
Ministarstvo kulture koje bi trebalo da radi na stvaranju kvalitetnih uslova za bavljenje folkloraom i njegovom
afirmaciom kod mladih, umjesto folklora podržava komercijalne festivale i žurke elektronske muzike. Ne
sumnjamo da i Ministar kulture Aleksandar Bogdanović podržava našu inicijativu, samo mu u radmom timu
hvali kreativnih ljudi koji bi prepoznali loš položaj folkloraša.
Takođe bi za folklor bilo značajno da se u osnovnim školama kao obavezna vannastavna aktivnost uvedu
časovi folklora. Ono što je zabrinjavajuće jeste da u Crnoj Gori nema kvalitetna škola gusala u kojoj bi se đeca
upoznavala sa ovim drevnim instrumentom koji je neizostavni dio crnogorskog kulturnog nasleđa.
Muzički centar za čiji rad Vlada izdvaja značajna finansijiska sredstva sigurno ima prostora da se u sklopu
njega osnuje i profesionalni folklorni ansambl koji bi na kvalitetan način prezentovao kulturno nasleđe Crne
Gore.Imajući u vidu da je ova institucija ozbiljno organizovana, sigurni smo da bi se mogao organizovati
kvalitetan folklorni ansambl.
Širom Crne Gore ima dosta kvalitetnih folkloraša i koreografa koji bi mogli biti članovi nacionalnog foklornog
ansambla i prezentovati širom svijeta kulturno nasleđe Crne Gore.
Vjerujemo da će Premijer Duško Marković kao odgovoran čovjek ozbiljno razmotriti našu inicijativu i da će
dati lični doprinos da se ona sprovede u djelo

[top]