12 okt 2018

PREMIJER DA POKRENE POSTUPAK RAZRJEŠENJA DUŽNOSTI ALEKSANDRA DAJKOVIĆA

0 Comment

 

PREMIJER DA POKRENE POSTUPAK RAZRJEŠENJA DUŽNOSTI ALEKSANDRA DAJKOVIĆA

Crnogorska kulturna mreža poziva Premijera Duška Markovića da pokrene postupak razrješenja sa dužnosti Aleksandra Dajkovića  direktora Direktorata za kulturnu baštinu, koji je tokom davanja izjave za Televiziju Vijesti upotrijebio crnogorsku zastavu koja je izgledom suprotna od zastave kakva je  predviđena Zakonom o državnim simbolima i Danu državnosti.

Ovaj prekršaj ima veću težinu jer se dogodio u trenutku kada je gospodin Dajković obrazlagao prijedlog Vlade  o izmjenama i dopunama Zakona. Neshvatljivo je da predstavnik Ministarstva kulture javno govori o primjeni Zakona i kaznenih odredbi, a da i sam svjesno ili ne krši Zakon.

Navedeni prekršaj je pokazatelj da  određen broj državnih namještenici još uvijek ni nakon 13. godina od kako je Crna Gora obnovila svoju suverenost nije precizno  upoznat sa izgledom državnih simbola, u ovom slučaju grba.

Za nas u Crnogorskoj kulturnoj mreži je ohrabrujuća nedavna izjava Premijera Duška Markovića da će se konačno početi sa sankcionisanjem svih onih koji ne poštuju državu i njene simbole. Primjer Aleksandra Dajkovića je idealna prilika da Premijer u praksi potvrdi svoju izjavu.

Vjerujemo da Vlada može naći načina  da razriješi Dajkovića dužnosti, i na taj način pošalje poruku ostalim svojim namještenicima da nema nedodirljivih kada je u pitanju nepoštovanje držanih simbola.

Ovim prijedlogom ne želimo da kreiramo kadrovsku politiku Vlade, već da joj ukažemo da prvo u svom dvorištu treba da počne primjenu onoga o čemu govori.

Predložene izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti koje naša organizacija podržava su pokazale da oni koji su na nijma radili nijesu vodili računa da se njima dobije Zakon koji neće davati prostora za zloupotrebu i nepoštovanje državnih simbola.

 

 

 

 

.

[top]