08 apr 2023

POKLON ROMSKOJ ZAJEDNICI IZVEDBA TRADICIONALNE PJESME 

0 Comment
Crnogorska kulturma mreža povodom međunarodnog dana Roma pripadnicima ove zajednice poklanja izvedbu i tv spot tradicionalne pjesme  Čaje Šukarije.
Pjesmu koja je snimljena uz podršku poznatog crnogorskog muzičkog umjetnika Zdravka Đuranovića izvodi mladi talentovani pjevač Elvir Žabelji.
Ovom pjesmom smo prvenstveno željeli da crnogorskoj javnosti predstavimo talenat Elvira Žabeljija, koji je pripadnik zajednice čija je kultura nepravedno marginalizovana.
Kvalitetnom produkciom smo pokazali da i pripadnici romske zajednice mogu na visokom nivou predstaviti svoju kulturu.
Mladi pjevač Žabelji je pokazao svoj talenat, koji kao zajednica treba da prepoznamo i da mu pružimo podršku da valorizuje svoj potencijal  koji je nesporan.
Institucije Crne Gore kao multietničke države treba da se sa posebnim senzibilitetom odnose prema kulturi romske zajednice.
Aktuelna ministarka kulture Maša Vlaović nijednim svojim gestom nije pokazala zainteresovanost da pruži podršku romskoj zajednici u očuvanju svog kulturnog nasleđa.
Naša organizacija je do sada bila jedina koja je kroz svoje programe pružala priliku predstavnicima roma da uzmu učešće u programu.
Mi smo bili meta uvreda i napada od strane zlonamjernih pojedinaca koji kada na ulici sretnu nekog roma pređu na drugu stranu da im ne bi tražio pomoć.
Iskreno se nadamo da će naš put slijediti i oni kritičari koji su nas osuđivali zbog predstavljanja roma u akciji Crna Gora bez podjela.
Vjerujemo da će organizacije koje se bave pravima roma, građanski aktivisti, PEM centar i patriotske grupe građana sa riječi preći na djela i pružiti podršku očuvanju kulture roma.
Elvir Žabelji je samo jedan od mnoštva talenata koji zaslužuje podršku i priliku za napredak i usavršavanje.

Na kraju pozivamo sve javne kulturne radnike da u svojim projektima priliku za učešće pruže predstavnicima romske zajednice.

[top]