22 mar 2021

OBJAVLJEN KONKURS ZA IZRADU VIZUELNOG IDENTITETA OBILJEŽAVANJA 15 GODINA OBNOVE NEZAVISNOSTI

0 Comment

Crnogorska kulturna mreža je raspisala  javni poziv za izradu idejnog rješenja vizuelnog identiteta obilježavanja 15 godina obnove nezavisnosti Crne Gore koji će trajati do 15.04.2021.godine.
Cilj konkursa je da se na što bolji i kvalitetniji način predstavi jubilej kojI Crna Gora 21.maja obilježava.
Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica koja su državljani Crne Gore, i pravna lica koja su registrovana u Crnoj Gori.
Dostavljene konkursne elaborate će ocjenjivati stručna komisija koju imenuje naša organizacija.
Osnovni kriterijumi za vrjednovanje su: originalnost, kretivnost, uočljivost, jednostavnost i primjenljivost u raznim štampanim i elektonskim aplikacijama.
Pobjedničko rješenje koje će biti javnosti predstavljeno 19.aprila će biti nagrađeno sa 1.000€
Očekujemo da će na konkursu učešće uzeti svi oni koji se bave dizajnom i koji su spremni da daju svoj doprinos što kvalitetnijem predstavljanju jubileja koji naša država obilježava.
U saradnji sa fakultetima koji imaju studijske programe grafički dizajn pokušaćemo da animiramo što veći broj mladih da uzmu učešće u konkursu.

 

[top]