22 apr 2019

OBILJEŽAVANJEM DRŽAVNIH PRAZNIKA CRNE GORE IZRAŽAVAMO POŠTOVANJE PREMA NAŠOJ MATICI

0 Comment

OBILJEŽAVANJEM DRŽAVNIH PRAZNIKA CRNE GORE IZRAŽAVAMO POŠTOVANJE PREMA NAŠOJ MATICI                                                                                    

U Beogradu je održan drugi po redu sastanak Predśednika Crnogorskog nacionalnog savjeta Dragoljuba Malovića i predstavnika Crnogorske kulturne mreže Aleksandra Damjanovića. Glavna tema razgovora je bila obilježavanje predstojećih državnih praznika Crne Gore u mjestima u Republici Srbiji u kojima žive predstavnici crnogorske manjinske zajednice.

Crnogorski nacionalni savjet u Srbiji će ove godine nizom aktivnosti obilježiti 21. maj i 13. jul kazao je Predśednik Dragoljub Malović. On je istakao da na taj način crnogorska zajednica želi da izrazi poštovanje prema svojoj matici Crnoj Gori.

Malović je našeg predstavnika upoznao sa trenutnim aktivnostima CNS i izrazio očekivanje da će Savjet u narednom periodu uspostaviti saradnju sa crnogorskim institucijama uz čiju bi se podršku lakše realizovali projekti koji promovišu crnogorsko kulturno nasleđe.

Predśednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović je istakao da je veoma važno da crnogorska zajednica kako u Republici Srbiji tako i svuda u svijetu obilježava državne praznike svoje matice.

On je tokom razgovora kazao da će se naša organizacija lično založiti da se uspostavi komunikacija i saradnja između CNS i institucija kulture iz Crne Gore. Damjanović je kazao da ima dosta prostora za unapređenje u saradnji između Vlade Crne Gore i CNS. Za državu Crnu Goru je veoma važno da crnogorska zajednica u Srbiji ima status kakav Srbi imaju u Crnoj Gori.

Zajednički je konstatovano da će CNS I CKM dati dopinos da se Crnogorsko kulturno veče koje je najmasovniji događaj crnogorske zajednice u dijaspori organizuje na što kvalitetniji način.

[top]