21 nov 2014

NASTAVLJA SE NEODGOVORAN ODNOS PREMA DRŽAVNIM SIMBOLIMA

0 Comment

U mnoštvu primjera oštećenih zastava koje su istaknute na jarbolima na državnim i opštinskim institucijama širom Crne Gore, odlučil smo se da ukažemo na jedan koji smo zatekli na zgradi Javne ustanove Centar za đecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koji se nalazi u Beranama.

Željeli smo da istknemo primjer neodgovornog odnosa prema Državnim simbolima na ustanovi koja je od izuzetnog značaja za mlade sa poteškoćama u razvoju, koji dolazeći u zgradu svakog dana prolaze pored zastave koja i na njih ostavlja negativan utisak.

Ovakav neodgovoran odnos prema simbolima nas no malo ne čudi, imajući u vidu podatak da je direktor ove ustanove kadar Demokratskog fronta gospodin Milos Brakočević, koji je umjesto da zamijeni pohabanu zastavu vodio računa kako da u ustanovi kojom rukovodi zaposli rodbinu  svojih partijskih kolega.

Nažalost, ovo je još jedan u mnoštvu primjera koji ukazuje na neodgovoran odnos prema Državnim simbolima, a da stvar bude još gora, rukovodioci ustanova na kojima se nalaze pohabane zastave nijesu do sada  sankcionisani.

Pojedine opozicione partije zavijene u političke saveze koji su 2006. godine radile sve da ne dođe do obnove Crnogorske nezavisnosti se još uvijek, ni nakon skoro devet godina kasnije ne mogu pomiriti sa činjenicomda je Crna Gora nezavisna država i da ima utemeljen  identitet i simbole koji se moraju poštovati.

Kada je opština Berane u pitanju, želimo da istaknemo da smo ralizacijom akcije Moj izbor Crna Gora ukazali Vladi i Ministarstvu prosvjete na potrebi permanentnog rada sa mladima na edukaciji o značaju poštovanja Države i njenih simbola.

Posebno nas je zabrinulo isticanje zastava strane države i šovinistički poklici upućeni Crnoj Gori nakon proglašenja rezultata lokalnih izbora u Beranama, a sve prilikom slavlja koalicije čije je član gospodin Brakočević.

Svaki građanin Berana I Crne Gore ima pravo po sopstvenom nahođenju da se nacionalno izjašnjava, ali je u obavezi da poštuje Crnu Goru I njene simbole.

Krajnje je vrijeme da Država uđe u obračun sa svima onima koji se neodgovorno odnose prema Crnogorskom identitetu, jer se bez obzira na međusobne razlike moramo se  zalagati da ga  još vise utemeljimo I učinimo vječnim.

[top]