20 dec 2018

MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ODBRANE JEDINO ZAPOŠLJAVALA MLADE

0 Comment

 

MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ODBRANE JEDINO ZAPOŠLJAVALA MLADE

Sumirajući godinu na izmaku, kada je u pitanju odnos prema mladima, može se izvesti zaključak da su samo dva ministarstva Poljoprivrede i Odbrane, dala konkretne rezultate i omogućila zaposlenje mladima. Ostala ministarstva se ne mogu time pohvaliti, a naročito ne može Ministarstvo ekonomije koje bi moralo da stvara ambijent za otvaranje novih radnih mjesta.

Ministarstvo prosvjete bi trebalo da kurikulum prilagodi zahtjevima tržišta rada, kako bi se mladi školovali za struke koje su potrebne na tržištu rada. Kao što je javnost upoznata, svake godine se u našoj državi iškoluje veliki broj ekonomista i pravnika, koji, nažalost, ne mogu naći zaposlenje u struci.

Strategije koje se donose i stimulansi koje Vlada daje za zapošljavanje mladih nijesu dali značajnije rezultate, tako da se danas veliki broj mladih suočava sa problemom nezaposlenosti. Svjesni smo da Vlada nije u mnogućnosti da obezbijedi posao za svakog mladog čovjeka koji se nalazi na birou rada, ali bi resorno Ministarstvo ekonomije trebalo da na daleko kvalitetniji način radi svoj posao.

Ako Republika Srbija godišnje može da dovede dvadeset stranih investitora koji otvaraju proizvodne pogone širom zemlje, naše ministarstvo bi trebalo da godišnje dovede barem dva. Možda je epilog lošeg rada Ministarstva ekonomije činjenica da ministarka ekonomije nema iskustvo u radu u privredi.

Nedostatak radnih mjesta za mlade je najveći problem sa kojim se suočava naša država i kojim bi trebalo da se ozbiljno pozabave svi politički subjekti u Crnoj Gori. Žalosno je da se o ovom gorućem problemu nikada ne raspravlja u crnogorskom Parlamentu, već se prioritet daje izbornom zakonodavstvu i raznim manje važnim temama.

Očigledno je da izabrani predstavnici naroda u Skupštini Crne Gore, čija đeca vjerovatno nijesu nezaposlena, ne prepoznaju probleme sa kojima se susrijeće crnogorska omladina.

Vjerujemo da će naredna godina biti uspješnija od ove, i da se nećemo dičiti sa podacima da nam se visokoškolci zapošljavaju u agencijama za obezbijeđenje ili na zanatskim poslovima na građevinama.

[top]