24 jun 2020

MINISTAR HRAPOVIĆ DA PODNESE OSTAVKU ZBOG ISTUPA NIKŠIĆKIH LJEKARA

0 Comment

Crnogorska kulturna mreža poziva ministra zdravlja Kenana Hrapovića da zbog učešća nikšićkih ljekara na skupovima koji imaju za cilj rušenje suverenosti Crne Gore podnese neopozivu ostavku. Bez obzira što ljekari nijesi učestvovali na skupovima po naređenju ministra njegova odgovornost u ovom slučaju je neizbježna. Vjerujemo da će minister Hrapović u koliko poštuje Crnu Goru se povći sa funkcije koju obavlja i na taj način iskazati neslaganje sa gestom ljekara.
U koliko minister Kenan Hrapović ne podnese ostavku to će značiti da i sam podržava nepoštovanje prema Crnoj Gori koje su iskazale njegove kolege.
Učešćem u litijama nikšićki ljekari su okaljali obraz svom gradu koji je kroz istoriju uvijek bio na strani Crne Gore. Ovaj gest medicinskih radnika najbolje govori o njima i o njihovom odnosu prema svom gradu i matičnoj državi. Njihov javni istup u kojem kažu da su uzeli ućešče u litijama kako bi pružili podršku pravdi i iskazali ljubav prema Bogu možemo jedino shvatiti kao manipulaciju koja dolazi od ljudi koji su položili Hipokratovu zakletvu.
Zar naši sugrađani “slobodnomisleći ljudi” kako sebe nazivaju misle da se podrška pravdi daje učešćem u antidržavnim litijama čiji organizatori žele da od Crne Gore otmu svetinje koje su Crnogorci izgrađivali. Da li doktori misle da oni više vole i poštuju Boga od ostalih 95% njihovih sugrađana koji ne učestvuju u skupovima koji imaju za clj rušenje Crne Gore. Nikšićki ljekari su u velikoj zabludi ako milse da će sa zajednčkom fotografiom pod nazivom “Nikšićki doktori podržavaju litije” promijeniti stav većinskog dijela građana našeg grada koji nijesu spremni da daju legitimitet skupovima koju kaljaju obraz Nikšića.
Da su kojim slučajem nikšićki doktori pročitali bilo koju činjenicu iz crnogorske istorije sigurno ne bi sebi dozvolili da budu zloupotrijebljeni u svrhu rušenja matične države koja im je mnogo pružila od školovanja, specijalizacije pa do zaposlenja.
Crnogorska kulturna mreža izražava žaljenje zbog gesta ljekara koji je najveću štetu nanio upravo njihovim ličnim biografijama, jer će istorija pisati o njima kao izdajnicima koji su pristali da budu saport rušenju matične države i kaljanju obraza svog rodnog grada.

[top]