12 jun 2019

IZMJENOM I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA SE NIJE DOBIO ZNAČAJAN NAPREDAK

0 Comment

IZMJENOM I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA SE NIJE DOBIO ZNAČAJAN NAPREDAK

Usvajanjem izmjene i dopuna Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti nije se dobilo ništa značajno što bi doprinijelo boljem odnosu prema državnoj zastavi, grbu i himni. Ostalo je nerazjašnjeno na koji način se pozdravlja himna, zatim nije precizirano kako se ističe zastava, tj. đe se ističe sa vertikalnim, a đe sa horizontalnim grbom, Prihvatanjem amandmana poslanice Draginje Vuksanović koji se odnosio na dozvoljenu upotrebu grba kao robnog žiga se dalo dosta prostora za njegovu zloupotrebu. Takođe, ni naziv zakona nije izmijenjen, a to je bila obaveza. Posebno nas brine neprihvatanje amandmana koje je predložila naša organizacija, a koji bi, u to smo sigurni, doprinijeli da dobijemo kvalitetniji Zakon koji ne bi ostavljao prostora za bilo kakvu vrstu manipulacije sa državnim simbolima.

Zabrinjavajuće je i odbijanje našeg amandmana, koji je predložio poslanik Andrija Popović, a koji se odnosio na to da je obaveza svake političke partije, koja se finasira iz budžeta, da na stranačkim prostorijama istakne državnu zastavu. Nažalost, niko od poslanika nije bio spreman da predloži amandman koji smo im uputili, a koji se odnosio na to da kazne zbog nepoštovanja državnih simbola budu mnogo rigoroznije za javne funkcionere od kazni za fizička lica.

Radeći na izmjeni i dopunama ovog zakona, Ministarstvo kulture je, nažalost, pokazalo visok stepen pravničkog neznanja. Očigledno je da zaposlene u pomenutom ministarstvu više brine kako će na konkursima podijeliti novac, nego li kako će zaštiti od zloupotrebu zastavu, grb i himnu. Zanimljivije  im je bilo da Dan nezavisnosti, jedan od najsvetijih datuma u novijoj crnogorskoj istoriji, obilježe uz elektronsku muziku, nego da rade na promociji i jačanju jednih od največih vrijednosti naše države multietničnosti i multkulturalnosti.

U narednom periodu će se  morati temeljnije pristupiti izmjenama i dopunama ovog zakona u koliko želimo da ojačamo državne simbole i dobijemo Zakon koji će biti primjenjljiv. Ostaje žal što poštenu namjeru premijera Duška Markovića da se dobije kvalitetan Zakon Ministartsvo kulture nije spovelo u djelo.

Crnogorska kulturna mreža izražava očekivanje da će oštrije kazne za nepoštovanje državnih simbola donekle doprinijeti da se odnos prema istima popravi. Nastavićemo da i dalje radimo na podizanju nivoa svijesti kod građana i državnih institucija o važnosti poštovanja državnih simbola.

[top]