12 mar 2018

GLASAČKE LISTIĆE ŠTAMPATI NA CRNOGORSKOM JEZIKU

0 Comment

                     

                GLASAČKE LISTIĆE ŠTAMPATI NA CRNOGORSKOM JEZIKU

 

Crnogorska kulturna mreža je  uputila inicijativu predśedniku Državne izborne komisije Budimiru Šaranoviću da se glasački listići za predstojeće predśedničke izbore štampaju  jotovanom varijantom crnogorskog jezika.

Istu inicijativu smo uputili DIK-u za prošle predśedničke izbora, nažalost pored toga što nije prihvaćena, nijesmo čak ni odgovor dobili.

Vjerujemo da će gospodin Šaranović naš prijedlog uvrstiti u raspravu na prvoj narednoj śednici, i da će on biti prihvaćen. U koliko bude prihvaćen pomenuti prijedlog  DIK  bi dao skroman doprinos afirmaciji crnogorskog jezika.

Kao što je javnost upoznata jotovana varijanta crnogorskog jezika, zbog političkih dilova i nemara državnih institucija trenutno služi samo za ismijavanje crnogorskog identiteta. Porazan je podatak da se tri čelna čovjeka države u pisanoj komunikaciji ne koriste jotovanu varijantu crnogorskog jezika.

Državne institucije moraju da pojačaju aktivnosti na afirmaciji crnogorskog jezika, i da budu rigoroznija prema onima koji ga osporavaju, a naročito prema nastavnicima i profesorima u školama koji ga ne implementiraju učenicima kako je to planom i programom predviđeno.

Dok su naši suśedi ponosni na postojanje svojih država i jezika mi se još uvijek sporimo oko indetitetskih, vjerskih i nacionalnih pitanja.

Moramo biti svjestni da bez utemeljenih simbola i jezika  ne može biti stabilne i vječne  Crne Gore.

 

                

.

 

 

 

 

 

 

 

 

[top]