28 dec 2023

FUNKCIONERI DEMOKRATA NE POŠTUJU DRŽAVNE SIMBOLE

0 Comment

Na filijali Pošte u Podgorici već duži period istaknuta zastava Crne Gore je pohabana, što stvara ružnu sliku odnosa prema državnim simbolima menadžmenta vladinog preduzeća.
Naša organizacija se obraćala upravi ovog preduzeća sa sugestiom da zamijene oštećenu zastavu i na taj način iskažu poštovanje prema državim simbolima.
Zahtjev smo naslovili na Josipa Đuraškovića izvršnog direktora Pošte koji ovu funkciju obavlja zahvaljujući Demokratskoj Crnoj Gori, koji se o njemu oglušio.
Lično nas ne čudi što Đurašković nije reagovao na našu inicijativu znajući da dolazi iz političke partije kojoj su simboli neke druge dežave bliži od državnih simbola Crne Gore.
Nije bilo davno 2006. godine kada su se sadašnji kadrovi Demokratske Crne Gore zalagali da Crna Gora ne obnovi svoju suverenist i da se njena tastava nikad ne zaviori na Istriveru.
Nadamo se da će premijer Milojko Spajić reagovati i zbog ne poštovanja državnih simbola predložiti Upravnom odboru Pošte Crne Gore da razriješi Josipa Đuraškovića sa funkcije izvršnog direktora.
Ovakav odnos kadrova Demokrata prema državnim simbolima Crne Gore je za svaku osudu, ipak on najbolje personifikuje lice ovog političkog subjekta.
Nažalost ni nakon skoro 18. godina od obnove nezavisnosti nije sazrela svijest o značaju poštovanja državnih simbola.

[top]