23 maj 2018

DRŽAVNE INSTITUCIJE SELEKTIVNO POŠTUJU SIMBOLE

0 Comment

Na fotografijama koje su fotografisane ispred zgrada Predśedništva i Skupštine Crne Gore se može vidjeti da se izgled Državnih simbola poštuje selektivno.

Ispred zgrade Predśedništva su postavljene dvije Crnogorske zastave kao što je Zakonom propisano (odnos širine i dužine 2:1).

Nekoliko metara dalje ispred zgrade Skupštine Crne Gore su istaknute dvije Crnogorske zastave koje više podsjećaju na zavjese nego zastave. One su izgledom suprotne od onoga što je Zakonom o Državnim simbolima propisano.

Zastave ispred zgrade Skupštine daju loš primjer svima nama kako se jedna od najvećih Državnih institucija odnosi prema Državnim simbolima.

Vjerovatno da ljudi koji vode Skupštinu samim isticanjem zastava (koje su suprotne onima koje propisuje Zakon) pokušavaju svima nama skrenuti pažnju da su oni veći Crnogorci od onih koji śede u zgradama Vlade i Predśedništva.

Crnogorska kulturna mreža je nekoliko puta apelovala na Skupštinu da se postojeće zastave uklone i da se umjesto njih postave zastave u skladu sa Zakonom.

Bilo bi dobro kada bi oni koji se finansiraju od novca građana poreskih obaveznika poštovali simbole Države koja im pruža velike beneficije za lagodan život.

Nadamo se da će se u najskorije vrijeme početi sa sankcionisanjem nepoštovanja Države I njenih simbola.

Ukoliko se nastavi ovakav trend, mlade generacije neće širiti ljubav prema svojoj domovini Crnoj Gori.

 

[top]