07 sep 2018

DRŽAVA DA FINASIRA IZGRADNJU CRNOGORSKOG KULTURNOG CENTRA U NOVOM SADU

0 Comment

 

DRŽAVA DA FINASIRA IZGRADNJU CRNOGORSKOG

KULTURNOG CENTRA U NOVOM SADU

Crnogorska kulturna mreža je uputila inicijativu predśedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da država finansiski pomogne adaptaciju prostorija za potrebe Crnogorskog kulturnog centra koji je započelo Udruženje crnogoraca Novog Sada.

Ovo Udruženje je uzelo u dugoročni zakup prostorije za potrebe Crnogorskog kulturnog centra koje je potrebno adaptirati da bi se privele namjeni. Izgradnjom ovog centra bi se doprinijelo očuvanju crnogorskog kulturnog identiteta, a crnogorska zajednica bi imala prostorije za ponos u prijestonici srpske kulture Novom Sadu.

Crnogorska zajednica u Srbiji nema ozbiljan proctor u kojem bi se mogle održavati kulturne manifestacije na kojima bi moglo prisustvovati makar stotinu pośetilaca. Crnogorski nacionalni savjet koji je krovna institucija crnogorske zajednice u Srbiji nema adekvatne prostorije za rad, i za organizaciju kulturnih večeri, zbog neodgovorsnosti pojedinih  njegovih članova, koji su sve uradili da Savjet ne zaživi na pravi način.

Naša organizacija se više puta obraćala nadležnim institucijama sa ovim prijedlogom, ali nažalost čak ni odgovor nijesmo dobili.

Vjerujemo da će predśednik  Milo Đukanović sa pozicije na kojoj se nalazi doprinijeti da se podrži izgradnja Crnogorskog kulturnog centra. Ako Republika Srbija može da godišnje za potrebe srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori izdvaja stotine hiljada eura, može i Crna Gora izdvojiti simboična sredstva za crnogorsku zajednicu u Srbiji.

Krajnje je vrijeme da se sa organizacije  marketinških sastanaka  krene na konkretne stvari, kako se ne bi ugasilo crnogorsko ime u Srbiji. Svi znamo da se na posljednjem popisu  broj građana Srbije koji se izjašnjavaju kao crnogorci prepolovio, a da Crna Gora na tu činjenicu nije reagovala.

 

 

[top]