29 jan 2013

Do pripravničkog u ministarstvima i opštinama uz partijsku knjižicu

0 Comment

Pažljivo prateći proces sprovođenja Vladinog programa za visokoškolce došli smo do saznanja da političke partije imaju veliki uticaj na raspored pripravnika.

Tačnije, u ministarstvima i Opštinama se u većini slučajeva omogućava odrađivanje pripravničkog staža visokoškocima koji imaju partijsku preporuku.

U Opštinama u kojima izvršnu vlast vrši opozicija je takođe ista situacija – zapošljavaju se isključivo partijski kadrovi.

Političke partije vlasti i opozicije koristeći državne resurse ucjenjuju mlade koji ponekad mimo svoje volje postaju članovi političkih partija kako bi se lakše uhljebili u nekoj od Državnih Institucija.

Ovakvim načinom zapošljavanja visokoškolaca nemoguće je proizvesti kadrove koji bi u budućnosti preuzeli rukovođenje Državom.

Smatrali smo da će nakon političkih zapošljavanja pred lokalne izbore u Nikšiću na koje smo ukazivali, ta praksa biti zaustavljena, i da će se svakom mladom čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, boju kože i političko opredjeljenje omogućiti ono što im po Ustavu pripada – pravo na rad.

Nadamo se da će nadležne Institucije ozbiljno razmotriti naše primjedbe i da se u skorijoj budućnosti neće ponavljati praksa da je za dobijanje posla neophodna partijska knjižica.

 

[top]