25 apr 2022

DF-ov MENADŽMENT RTCG NASTAVLJA DA URUŠAVA JAVNI SERVIS 

0 Comment
Jučerašnje emitovanjem Dječijeg vaskršnjeg koncerta na Javnom servisu, još jednom u pravom svijetlu iskazan je pun sjaj klerikalizacije uredništva RTCG, koji je postao svojstven diskursu državne televizije.
Naša država još od 30.avgusta 2020.godine od strane parlamentarne većine i antidržavne vlade  trpi ogromne udare na svoj sekularni i građanski karakter.
Uredništvo RTCG kojim diriguje “ nezainteresovani domar” Boris Raonić  koje treba da bude nezavisno i u službi svih građana, ne smije zloupotrebavati svoj položaj i podsticati sistem vrijednosti koji nam se podsrestvom vjerskog i nacionalističkog fanatizma želi nametnuti.
Od dolaska novog rukovodstva na Javnom servisu se direktno prenose ustoličenja mitropolita i episkopa SPC, ali i drugih vjerskih obreda odomaćili su na programima RTCG, a neki od njih emitovani su čak i na Parlamentarnom kanalu.
Ovakva zloupotreba Televizije Crne Gore, koju uzgred plaćaju svi građani Crne Gore nevezano od njihove vjerske pripadnosti, za posljedicu ima dodatno produbljivanje međuetničkih i međuvjerskih podjela.
Od uspostavljanja dojučerašnje parlamentarne većine jedna vjerska organizacija je dobila status superiornije i dominantnije od drugih, što je više nego očigledno posljednih godinu i po dana. Taj klerikalni uticaj opio je i novo rukovodstvo RTCG, koje više služi kao medijski javni servis SPC  nego kao servis svih građana Crne Gore.
Očigledno je da uredništvo RTCG na čelu sa Borisom Raonić na Vaskrs  nije željelo da pruži prostor za prenos liturgija CPC, kao što je i odlučilo da na omaž „Crna Gora Merimi Njegomir“ u organizaciji Crnogorske kulturne mreže, ne smini događaj niti da pošalje čak ni novinara da napravi prilog.
Na ovaj način još jednom je uređivačka politika novog menadžmenta  pokazala da RTCG nije servis svih građana Crne Gore, jer su Crnogorci za njih, građani drugog reda, a crnogorska kultura, istorija i tradicija vjerovatno mogu dobiti prostor samo ako dozvolimo da se asimiluju sa srpskom.
Sa žaljenjem moramo konstatovati da Boris Raonić i njegove kolege iz menadžmenta nijesu dorasli da rukovode instituciom kakva je RTCG.
Kadru Demokratskog fronta Borisu Raoniću  je konkurs za  izbor predstavnika Crne Gore na Eurosongu bio važniji od organizacije RTCG-a da bude servis svih građana.
Preživjela je državna televizija mnoge antidržavne menadzmente pa smo sigurni da će preživjeti i aktuleni kojim upravljaju Andrija Mandić i Slaven Radunović.
[top]