03 jun 2021

CRNA GORA 3.JUN OBILJEŽAVA U ‘’ROPSTVU’’

0 Comment
Današnji dan je veoma važan za  Crnu Goru jer se obilježava usvajanje Deklaracije o nezavisnosti i verifikovala odluku sa referenduma održanog 21.maja.
Naša država ovaj 3. jun obilježava u nikad težoj situaciji. Nakon 30.avgusta tekovine 3.juna su dovedene u pitanje.
 Nova skupštinkska većina koji sačinjavaju antidržavne partije želi da našu državu uređuje po pravilima SPC.
Političke partije koje sačinjavaju izvršnu vlast žele da Crnogorcima uskrate pravo na identitet, jezik i slobodu vjeroispovijeti.
Crna Gora današnji dan obilježava u ambijentu koji po svemu  podśeća na 1918.godinu samo što ulogu Sava Fatića danas igra Aleksa Bečić.
Danas Skupština Crne Gore služi za demostraciju sile skupštinske većine i za donošenje odluka koje su protiv Crnogoraca, a u interesu druge države i njene vjerske zajednice.
Nažalost opstanak građanskog koncepta naše države je dovedem u pitanje i biće veoma teško sačuvati ga i manjinskim narodima obezbijediti Ustavom zagarantovana prava.
Niko od patriotski orjentisanih građana nije ni slutio  da jedan izborni proces koji je donio promjenu vlasti Crnoj Gori može donijeti isto što i 1918.godina.
Na današnji dan jasno možemo da vidimo kako je loša strategija i neadekvatan odgovor na marketinški trik ‘’ ne damo svetinje’’ Vlade Duška Markovića doša na  naplatu građanskoj Crnoj Gori.
Vjerujem da će ljubav srce građanske Crne Gore pobijediti mržnju onih koji žele da on bude druga Republika Srpska.
[top]