14 maj 2015

BOŠNJACI PODRŽAVAJU JAČANJE ZNAČAJA 21. MAJA

0 Comment

Na temu odnos prema 21. maju razgovarali Aleksandar Damjanović – CKM i Predśednik Bošnjačke stranke  gospodin Rafet Husović.

Damjanović je upoznao gospodina Husovića sa problemima sa kojima se susrećemo tokom organizacije proslave ovog veoma važnog datuma, kao i oko problema u komunikaciji sa Vladom, a posebno u odnosu nacionalnih savjeta koji nijesu zainteresovani da uzmu ućešće u programu obilježavanja 21. maja.

Damjanović je izrazio poštovanje prema podršci koju je Bošnjačka stranka dala obnovi crnogorske nezavisnosti 2006. godine i naveo je da su Bošnjaci dobar primjer kako treba razvijati svoj indetitet i kulturu.

Damjanović je izrazio očekivanja da će Bošnjačka stranka u Rožajama i Plavu, gdje je na vlasti, doprinijeti da se poboljša životni standard mladih,  da će se otvoriti nova radna mjesta, kao i da će se povećati broj organizovanih kulturnih manifestacija.

Potpredśednik Vlade i lider Bošnjačke stranke gospodin Rafet Husović je podržao aktivnosti koje CKM sprovodi kako bi se 21. maj obilježio na što kvalitetniji način, i ne samo na Cetinju nego i ostalim gradovima.

On je predložio da u narednom periodu proslavu organizujemo u nekoj od śevernih opština jer i mladi koji žive u Rožajama, Plavu, Petnjici imaju pravo da ośete slast veselja kojem je povod ovaj veliki datum.

Gospodin Husović je istakao da je Bošnjačka stranka, kao član izvršne vlasti, spremna da pruži doprinos svim projektima koji imaju za cilj promociju Crne Gore i njenih institucija a naročito afirmaciju mladih. Istom prilikom gospdin Husović je izrazio zadovoljstvo što naša organizacija kroz svoje aktivnsoti promoviše kulturu manjinskih naroda.

[top]