10 apr 2017

SIMOVIĆ DA INICIRA IZMJENU NAZIVA PROGRAMA „PODRŠKE RAZVOJU“ KULTURE U NIKŠIĆU

0 Comment

SIMOVIĆ DA INICIRA IZMJENU NAZIVA PROGRAMA „PODRŠKE RAZVOJU“ KULTURE U NIKŠIĆU

 

Crnogorska kulturna mreža  uputila je inicijativu potpredśedniku Vlade Milutinu Simoviću da na śednici Vlade inicira da se naziv „Program podrške razvoju kulture”  koji se realizuje u Nikšiču izmijeni, jer sam naziv vrijeđa dostojanstvo grada , koji je bio i ostao kulturna prijestonica Crne Gore.

Ovakav naziv Vladinog programa se može realizovati u manjum crnogorskim gradovima u śevernom dijelu države, u kojima kultura nije razvijena, a ni u kom slučaju u Nikšiću koji je bez dileme kulturna prijestonica Crne Gore.

Nikšićko pozorište je pored Zetskog doma najstarije pozorište u Crnoj Gori, pa zbog same ove činjenice  se mora dobro povesti računa na koji način se treba ophoditi prema nikšićkoj kulturi, koja nažalost nije na nivou na kojem bi trebalo da bude.

Nikšić je rodni grad jednog od najvećih crnogorskih reditelja Živka Nikolića, zatim najpoznatijeg crnogorskog kantautora Miladina Šobića, pisca Mirka Kovača i mnogih drugih kulturno umjetničkih stvaraoca, tako da ovaj grad, koji je uvijek bio na pravoj strani Crnogorske istorije, zaslužuje da se prema njegovoj kulturi svi odnose sa posebnim pijetetom.

Odlučili smo se da inicijativu uputimo Milutinu Simoviću koji je rođeni Nikšićanin, i za koga se nadamo da će razumijeti njen  značaj  za ugled našeg i njegovog Nikšića.

Naša organizacija je lokalnoj samoupravi i Ministarstvu kulture uputila inicijativu da se program zove „Nikšić – grad kulture“, kao što je to bio slučaj sa Vladinim programom koji je realizovan na Cetinju, ali ona nije prihvaćena.

Iako je Vlada do sada izbjegavala da uvaži inicijative koje smo joj upućivali, a koje su bile od izuzetnog značaja za jačanje crnogorskog identiteta, očekujemo da će naš sugrađanin Milutin Simović  prepoznati značaj navedene  inicijative, i stati u zaštitu ugleda  svog rodnog grada.

[top]