16 okt 2017

VLADA DA RAZRIJEŠI DIREKTORA MONTEFARMA ZBOG NEODGOVORNOG ODNOSA PREMA DRŽAVNIM SIMBOLIMA

0 Comment

VLADA DA RAZRIJEŠI DIREKTORA MONTEFARMA  ZBOG NEODGOVORNOG ODNOSA PREMA DRŽAVNIM SIMBOLIMA

Ispred ulaza na  kapiju Montefarma na jarbolu je istaknuta pohabana zastava Crne Gore, koja tako stoji više mjeseci.

Naša organizacija je prije trideset dana direktoru ove kompanije poslala zamolnicu da zamijeni pohabanu zastavu, a ukoliko nemaju mogućnost da to učine, naša organizacija će im donirati zastavu. Nažalost, do današnjeg dana iz uprave Montefarma nije bilo reakcije na upućenu inicijativu.

Pozivamo ministra zdravlja Kenana Hrapovića da zbog neodgovornog odnosa prema državnim simbolima, a samim tim i prema državi, smijeni direktora Montefarma Radomana Dragaša.

Gospodin Dragaš je neuvažavanjem naše inicijative, jasno iskazao neodgovoran odnos prema Crnoj Gori, od koje svakog mjeseca prima naknadu, koja je mnogo veća od prośečne mjesečne zarade većine građana.

Ukoliko bi minister Hrapović uvažio našu inicijativu, Vlada bi svim svojim namještenicima poslala jasnu poruku da neće tolerisati neodgovoran odnos prema državnim simbolima i državi Crnoj Gori.

Imajući u vidu da Hrapović dolazi iz političke partije koja se zalaže za poštovanje državnih simbola, za očekivati je da uvaži našu inicijativu. U suprotnom će poslati poruku da i on podržava postupke direktora Montefarma Radomana Dragaša.

Od obnove državnosti je prošlo jedanest godina, a naša Vlada nije uspjela da izgradi kult poštovanja državnih simbola kod svojih namještenika, a ta činjenica je poražavajuća.

Krajnje je vrijeme da se Vlada ozbiljno posveti izmjeni Zakona o državnim simbolima, koji je veoma loš, i daje dosta prostora za zloupotrebu. Takođe, Vlada bi trebalo da otpočne sa sankcionisanjem svojih namještenika koji se neodgovorno odnose prema državnim simbolima i tako da dobar primjer svim građanima Crne Gore da je poštovanje državnih simbola obaveza.

Naša organizacije je do sada Vladi i njenim isnistitucijama uputila mnoštvo inicijativa koje bi doprinijele podizanju svijesti o odnosu prema državnim simbolima i tekovinama 21. maja,, ali nažalost, nikada, niti na jednu nijesmo dobili konkretan odgovor.

 

 

[top]