01 apr 2019

POSLANICI DA ODGOVORNO PRISTUPE IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA

0 Comment

     POSLANICI DA ODGOVORNO PRISTUPE IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA 

Crnogorska kulturna mreža apeluje na poslanike u Skupštini Crne Gore da prilikom rasprave na plenumu o izmjeni i dopunama zakona o Državnim simbolima i Danu državnosti pristupe odgovorno, jer je ovaj Zakon veoma važan za dalje jačanje državnih simbola i podizanje svijesti kod građana o njihovog poštovanju.

Kakav ćemo Zakon dobiti zavisi od poslanika koji sačinjavaju većinu u Skupštini, i na njima je najveća odgovornost. Zanimljivoje da poslanici SDP-a, koja je prepoznata kao procrnogorska partija zarad ličnih sitnih partijiskih interesa neće učestvovati u raspravi za donošenje najvažnijeg zakona .

Kao što je crnogorska javnost upoznata naša organizacija je svim poslanicima u crnogorskom parlamentu dostavila prijedloge amandmana na izmjenu i dopune ovog zakona, sa jasnim ukazom nedostataka postojećeg zakona, i Vladinih amandmana.

Tražili smo i da sa njima  lično razgovaramo na ovu temu i u direktnom razgovoru im približimo značaj usvajanja naših amandmana, ali nažalost do susreta sa biranim predstavnicima naroda nije došlo.

Kao što i javnost zna poslanici nijesu prepoznatljivi da samostalno donose odluke, i predlažu amandmane na sopstvenu odgovornost, samim tim će od političke volje zavisiti kakav će mo Zakon dobiti. Naročito je zanimljivo da poslanici vladajuće koalicije nijesu spremni da se suprostave prijedlozima Vlade ma kavi god oni bili. Podśetimo se samo Vladinih prijedloga na izmjenu i dopune Zakona o javnom redu i miru  iz decembra mjeseca kojim su predložili da nije kažnjiva upotreba zastave druge države što je direktno nanosilio štetu crnogorskoj zastavi, što zahvaljujući prisebnosti poslanika Andrije Popovića nije prošlo.

Izražavamo nadanje da poslanici neće usvojiti Zakon koji neće biti usklađen sa Ustavom, kao i da će ozbiljno razmotriti naše amandmane čijim bi se usvajanjem stalo na kraj nepoštovanju državnih simbola i države Crne Gore.

 

[top]