01 apr 2011

Anketa će se sprovesti u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Pljevljima, Cetinju i Budvi direktnim kontaktom sa građanima, na web sajtu i facebook strani CKM mreže

[top]